MK2

Seksjonen har ansvar for opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film og dataspel. Seksjonen har òg ansvar for etatsstyringa av Norsk filminstitutt og eigarstyring av Filmparken AS.