MK1

Seksjonen har ansvar for medium og pengespel, og for spørsmål om tilsyn med stiftingar. Seksjonen har òg ansvar for etatsstyringa av Medietilsynet og Lotteri- og stiftelsestilsynet og eigarstyring av Norsk rikskringkasting AS og Norsk Tipping AS.