Ekspedisjonssjef Elisabeth Lier Haugseth

Portrettbilde av Elisabeth Lier Haugseth

Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
E-post: Elisabeth-Lier.Haugseth@kud.dep.no
Telefon: 22 24 78 99
Mobil: 95 99 78 96

Haugseth er leiar for Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker.