Seksjon for juridiske og internasjonale saker

Seksjonen har ansvar for dei juridiske oppgåvene i avdelinga, særleg oppgåver innanfor diskrimineringsrett. Seksjonen har ansvar for internasjonale oppgåver på likestillingsområdet og kulturområdet. Seksjonen koordinerer internasjonale oppgåver knytt til EU/EØS-området, Nordområdesatsinga, FN (medrekna Unesco), Europarådet, Nordisk ministerråd og OECD.