Juridihkalaš ja riikkaidgaskasaš áššiid sekšuvdna

Sekšuvnna ovddasvástádus leat ossodaga juridihkalaš barggut, ábaide barggut mat gullet vealahanrivttiide. Sekšuvnna ovddasvástádus lea maid riikkaidgaskasaš barggut mat gullet ovttadássásašvuođa ja kultursurggiide. Sekšuvdna koordinere riikkaidgaskasaš barggut mat gullet EO/EEO suorgái, Davviguovlluid áŋgiruššan, FN (dás maid Unesco), Eurohpáráđi ja Davviriikkaid Ministtarráđi ja OECD doaimmaide.