Gulahallanovttadat

Gulahallanovttadat preassatelefuvnnas 90 23 10 93 ja e-poasta: kudinfo@kud.dep.no Gulahallanovttadat ovddasvástádus lea juohkit dieđuid departemeantta politihkalaš áššiid ja mearrádusaid birra. Gulahallanovttadat gulahallá beaivválaččat mediain ja álbmogiin. Ovttadat gulahallá fágaossodagaiguin ja veahkeha stáhtaráđi ja politihkalaš njunnoša mediaáššiin. Dasa gullet ee. preassadieđáhusat, preassakonferánssat, čállosat, sáhkavuorut, almmustahttin regjering.no -siidduin ja eará. Gulahallanhoavda lea regjeringen.no departemeanttaid siidduid ovddasvástideaddji doaimmaheaddji.