Rapport om mulighetene for videre bruk av Nasjonalgalleriet - første delrapport

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet i samarbeid utført mulighetsstudien for videre bruk av Nasjonalgalleriet.

Første del av studien er ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept og en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn.

Andre del av mulighetsstudien forventes framlagt innen 2021 og vil gå nærmere inn på programforslag og modell for organisering, finansiering og drift.

Rapport om mulighetene for videre bruk av Nasjonalgalleriet (.pdf)