Historisk arkiv

Rapport om videre bruk av Nasjonalgalleriet er levert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet har på oppdrag fra Kulturdepartementet samarbeidet om en mulighetsstudie for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Nå er første del av studien ferdigstilt og inneholder et forslag til rehabiliteringskonsept, en interessentanalyse og gjennomgang av programforslag som har kommet inn.

Martin Revheim fra Sparebankstiftelsen overrekker rapporten til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Martin Revheim fra Sparebankstiftelsen overrekker rapporten til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i foajeen i Nasjonalgalleriet. Foto: Kulturdepartementet

Rapporten om videre bruk av Nasjonalgalleriet - første del

Studien stipulerer en nødvendig oppgradering av bygningen for kunstformål til drøyt 360 millioner kroner eks. mva. Dette inkluderer å åpne plan 0 for publikum, rehabilitere plan 1 og 2, samt tiltak for universell utforming og klimatisering. En videre oppgradering av plan 3 vil medføre ytterligere kostnad på anslagsvis 60 millioner kroner.

Det legges opp til at rehabiliteringen gjøres i tråd med vernehensyn og med et ambisjonsnivå som reflekterer byggets historiske verdi. Rapporten anser at nytt liv i Nasjonalgalleriet forutsetter en åpning av bygningen mot Tullinløkka. Det er behov for teknisk oppgradering av hele bygningen, men for å minimere inngrep og utgifter anbefaler rapporten differensierte krav til luftfuktighet og temperatur i ulike soner. Det anbefales optimal klimatisering i tre større utstillingsrom. For øvrige rom foreslås en bruk som tåler mer ustabile klimaforhold.

Forslaget til rehabilitering åpner opp muligheter for stor fleksibilitet og en rekke ulike utstillingsprogrammer. Gjennom studien er det foretatt en-til-en samtaler med 150 interessenter, hovedsakelig fra det visuelle kunstfeltet, herunder kunstnerorganisasjoner og ulike typer visningssteder for visuell kunst. Rapporten gir en oversikt over en rekke konseptforslag for plan 1 og 2 og plan 0 og 3. Rapporten konkluderer med at ideer basert på verkstedfunksjoner ikke egner seg for bygget.

Andre del av mulighetsstudien forventes lagt fram før sommeren 2021 og vil gå nærmere inn på programforslag og modell for organisering, finansiering og drift.

Karin Hindsbo og Abid Raja i foajeen i Nasjonalgalleriet. Raja har på munnbind med bilde av Munchs "Skrik".
Direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Kulturdepartementet