Rapport mulighetsstudie Nasjonalgalleriet - andre del - 2022

av Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet

Rapporten er del to i et oppdrag som Sparebankstiftelsen påtok seg i 2018, under Solberg-regjeringen. Første del av rapporten ble levert i september 2020.

Delrapport 2: Nasjonalgalleriet - Nye historier (.pdf)