Filmmat ja mediat

Ráđđehusa ulbmil lea nannet Norgga mediaid ja láhčit servodaga buot joavkkuide buori mediafálaldaga. Mediat leat cealkinfriddjavuođa ja demokratiija eaktun ja dál – eanet go goassige – dárbbašuvvojit jáhkehahtti, redaktevrra geahču vuolde doaibmi mediat, main lea alla kvaliteahtta. Ráđđehus háliida maid nannet áŋgiruššama guovlluid filbmabuvttadeami ovdii, lasihit Norgga filmmaid buvttadandoarjaga ja ođasmahttit filbmainsentiivaortnega, ja nu sihkkarastit ahte Norggas ráhkadit eanet filmmaid.

Hånd med mikrofon

Sádden álbmogii (kringkasting) ja audiovisuála diŋgonbálvalusat

Artihkal

Áibmomedia (kringkasting) mearkkaša rádio ja tv sádden mas lea guovddážis ahte álbmot sáhttá vuostáiváldit sáddagiid njuolga ja oktanaga. Audiovisuála diŋgonbálvalusat mearkkaša earret eará bálvalusat man váldoulbmil lea fállat prográmmaid maid sáhttá geahččat goas ieš vállje.

En gutt spiller dataspill

Filbma- ja dihtorspeallopolitihkka

Artihkal

Filbma, dihtorspealut ja eará audiovisuála buvttadeamit leat dehálaš dáiddalaš ovdanbuktinhámit mat ovddidit almmolaš ságastallama Norggas. Filbmasuorgi ja audiovisuála buvttademiid márkan rievdá hirbmosit dál, earret eará digitaliserema, máilmmiviidosaš aktevrraid searvama ja čuovvovaš geavahanrievdamiid dihte.

Dán birra ođđaseamos: filmmat ja mediat

Áigeguovdil

Dál eai leat makkárge ođasáššit. Don gávnnat ovdalaš ráđđehusaid sisdoalu ja eará boarásnuvvan sisdoalu historjjálaš arkiivvas

Eanet áššit fáttá birra

Oktavuohta

Media- ja dáiddaossodat

Telefovdna: 22 24 90 90
Čujuhus: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Grubbegata 1, Oslo