Prop. 66 LS (2023–2024)

Endringer i kringkastingsloven mv. (gjennomføring av endringsdirektiv til direktiv om audiovisuelle medietjenester mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 337/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/1808

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i kringkastingsloven, bildeprogramloven, tobakksskadeloven, alkoholloven og legemiddelloven som gjennomfører direktiv (EU) 2018/1808 (endringsdirektiv til direktiv om audiovisuelle medietjenester). Det bes også om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 337/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/1808. Departementet foreslår for øvrig enkelte endringer i kringkastingsloven som ikke har sammenheng med gjennomføringen av direktiv (EU) 2018/1808.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget