Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2024

Vår ref.: 23/5949

Høring - forslag til endringer i forskrift om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier

 

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale lyd- og bildemedier.

For det første foreslås det å utvide ordningen slik at tilbydere av audiovisuelle bestillingstjenester og tilbydere av podkasttjenester som hovedsakelig tilbyr innhold rettet mot et lokalt publikum kan søke tilskudd til lokale programproduksjoner, kompetansehevende tiltak og utviklingsprosjekter.

For det andre foreslås det å stille krav om at tilskuddsmottakere som produserer og publiserer innhold skal ha en redaktør.

For det tredje foreslås å fjerne regelen om at det ikke kan gis tilskudd til et foretak i vanskeligheter.

For det fjerde foreslås det å heve tilskuddstaket for driftstilskudd til lokalradioer for etniske og språklige minoritetsgrupper fra 75 000 kroner til 200 000 kroner.

For øvrig foreslås det at forskriften ikke skal gjelde for Svalbard.

De foreslåtte forskriftsendringene følger opp forslag i Medietilsynets rapport De direkte mediestøtteordningene (2021).

Høringsfristen er 12. februar 2024. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Bjørn Eckblad
seniorrådgiver

 

 

Departementene

 

Abelia

Acem

Ahmadiyya Muslim Jama'at

Akademikerne

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

A-Media As

ANFO Annonsørforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Argus Bodø As

Asker Og Bærum Lokalradio As

Askøy Nærradiolag

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Barnevakten

Bauer Media Group

Beiarradioen

Bording Media ENK

Budstikka Media Trøndelag Sa

Bygderadio Vest AS

Bykle Radio

Drangedal Nærradio BA

Euro Vision Network AS

Evangeliets Røst

Fagpressen

Fagutvalget for tilskudd til lokalkringkasting

Fjordingen As

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Foreningen Bergen Kringkaster

Foreningen Radio Porsanger

Form Media

Fritt Ord

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Grønn Kringkasting As

Guovdageainnu Lagasradio

Haugaland Kraft Fiber As

Hjalarhornet Radio As

Hovedorganisasjonen Virke

Hutchinson As

Høgskolen I Innlandet

Høgskulen i Volda

Håpets Røst Ans

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Interesseforeningen For Radio Harstad

Jan Arve Gjøvik ENK.

Jeppsson Media Radio Riks

Jæren Misjonsradio

Jærradiogruppen As

Kilde

Konkurransetilsynet

Kopinor

Kristen medieallianse drift AS/Norge I DAG

Kristent Radioforum

Kristiansand Lokalradio As

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturbørsen As

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lokalradioene I Innlandet As

Lokalradioens Venner (Lrv)

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Maran Ata Menigheten I Oslo

Maur Prosjekter Anner Urstad

Media City Bergen

Mediagruppen Grenland

Mediahuset Naust Media

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Ksu 24/7 As

Mediehuset Minerva AS

Medieklagenemnda

Medier og Ledelse AS

MEDIER24 AS

Medietilsynet

Medlemsforening Radio Nord Norge

Mentor Medier

Misjonsradioen Agder

Molde Nærradio As

Morgenradioen As

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nea Radio As

New Life Ålesund Bibel Og Misjonssenter

NHST Media Group

Nlm Molde Misjonsforsamling

Nordavis As

Nordfjord Nærradio Sa

Nordisk Kristen Kringkasting

Norea Mediemisjon

Noregs Mållag

Norges handelshøyskole

Norges televisjon AS

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk Lokalkringkasting As

Norsk Lokalradioforbund

Norsk medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norwaco

Nrj Norge As

NRK Nynorsk mediesenter

Næringslivets Hovedorganisasjon

P4 Radio Hele Norge

P5 Radio Halve Norge As

P7 Kristen Riksradio

P7 Kristen Riksradio

Pakistansk Ungdomsforening

Pinsemenigheten Betania

Polaris media

Ptro

Radio 102 As

Radio 3 Bodø As

Radio 7 As

Radio America Latina

Radio Atlantic Ryfylkeradioen As

Radio Bardufoss As

Radio Bø Sa

Radio Domen Al

Radio Dsf

Radio E6 As

Radio Evje As

Radio Folgefonn

Radio Grenland As

Radio Grenland As

Radio Hallingdal

Radio Helgeland As

Radio Hurum Ba

Radio Inter Fm

Radio Kongsvinger As

Radio Korgen Ba

Radio Kvinesdal Al

Radio L Lillesand Nærradio As

Radio Loland Sa

Radio Luster

Radio Lyngdal Ba

Radio Mehamn Al

Radio Meløy Sa

Radio Metro

Radio Metro As

Radio Midt Troms As

Radio Midtfylket As

Radio Nord Norge Jitse Jonathan Buitink

Radio Nordkapp Sa

Radio Nordsjø As

Radio Randsfjord As

Radio Rjukan As

Radio Rox As

Radio Røst

Radio Salten As

Radio Sandefjord As

Radio Sentrum

Radio Sotra As

Radio Sunnhordland As

Radio Sunnmøre

Radio Tamil / Then Tamil Osai

Radio Toten

Radio Tromsø As

Radio Tønsberg As

Radio Vest Telemark As

Radio Værøy Ba

Radio Øksnes Ba

Radio Øst As

Radio Ålesund As

Radio Åmot Einar Øfstaas

Radiolink Telemark As

Radionordvest

Radionordvest

Radiorakel

Radios Sa

Riksmålsforbundet

Rissa Radio Sa

Rnr Kanal3gruppen Østlandet Og Buskerud Radiolag M.L.E

Romsdals Budstikke As

Sálas - Sámi lágádus- ja aviisasearvi (Samisk forlegger- og avisforening)

Sametinget

Sandefjord Misjonssamband

Scandinavian Satellite Radio

Schibsted ASA

Senter for undersøkende journalistikk (SUJO)

SMB Norge

Språkrådet

Stiftelsen Danvik

Stiftelsen Studentradioen i Bergen

Store Norske Spitsbergen Grubekompani As

Story House Egmont AS

Syvendedags Adventistkirken - Betel Menighet

Sørlandsradioen As

Teknologirådet

Telenor

Telia

Tro og Medier

Tromsø Media As

Trønder-avisa AS

TV 2 AS

Valdres Radio

Viaplay Group

Virke Produsentforeningen

Voice Of Norway

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund