Prop. 52 L (2023–2024)

Endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget