Distribusjon av aviser

Samferdselsdepartementet tildelte i 2020 kontrakter om å levere abonnementsaviser i områder uten egne kommersielle avisbudnett.

Selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS fikk kontrakt om å omdele aviser på lørdager og Posten Norge AS fikk kontrakt på såkalt motsyklisk distribusjon på hverdager. Motsyklisk innebærer levering av abonnementaviser på de hverdagene som ikke har postdistribusjon.

Kontraktene varer frem til juni 2022 – med mulighet for forlengelse i inntil to år. Det statlige kjøpet av avisomdeling dekker om lag 15 prosent av papiravisopplaget i abonnement. De resterende abonnementsavisene blir levert ut av kommersielle avisbudselskap.