Utvalg skal vurdere fremtidens posttjenester

– Posttjenester er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet, men digitalisering har gjort at vi sender stadig mindre tradisjonell post. Med et synkende antall brev på papir, er jeg usikker på om vi kjøper de rette posttjenestene. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått på plass et utvalg som skal se nærmere på disse problemstillingene, og jeg ser frem til å få råd om fremtidens postpolitikk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

JIN og Aarsæther.jpg
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sammen med utvalgsleder Elisabeth Sørbøe Aarsæther. Foto: Frøydis Tornøe, Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren har i dag oppnevnt et utvalg som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene som kommer.

– Fallet i brevmengden etter årtusenskiftet har vært ekstremt stort, noe som innebærer at kostnaden per gjenværende brev som blir sendt blir svært høy. Vi betaler altså stadig mer penger for en tjeneste som blir stadig mindre benyttet. Derfor ønsker jeg at utvalget skal se på hvilke tjenester staten bør sikre alle husstander tilgang til, og om postbudene også kan utføre andre nyttige oppgaver for samfunnet enn å dele ut brev. Samtidig skal utvalget se på hvordan vi kan ivareta hensynet til de av oss som av ulike grunner har en mindre digital hverdag, og derfor er mer avhengige av tradisjonelle posttjenester, sier Nygård.

Utvalget har fått ett år på seg til å levere en rapport til samferdselsministeren.

 

Medlemmene i utvalget er:

Leder:

Elisabeth Sørbøe Aarsæther

Medlemmer:

Frode Danielsen

Gerd Øiahals

Grete Rusten

Katrine Holm Reiso

Lars Bjerke

Malgorzata Agnieszka Cyndecka

Odd Inge Bardal

Per Magne Tveiten

 

Mandatet til utvalget kan du lese her (pdf).