Vegseksjonen

Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker. Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

Rammevilkår og styringssystemer for Statens vegvesen. Etatsstyring av Statens vegvesen. Ansvar knyttet til planlegging, bygging, drift og bruk av veginfrastrukturen. Langtidsplanlegging og budsjetter innen vegsektoren. Bompengesaker og vegfinansiering. Miljøsaker for vegsektoren. Internasjonale vegsaker.
Vegloven med forskrifter og spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven.

Til toppen