Veiseksjonen (VS)

Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.

Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.