Veiseksjonen (VS)

Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for bompengefinansiering og for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.

Vegseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for bompengefinansiering og for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.

Til toppen