Luoddasekšuvdna

Geaidnojuhkosis lea ovddasvástádus čadnojuvvon riikkageainnuid plánemii, huksemii ja divodeapmái, ja bajimus ovddasvástádus Statens Vegvesen (Stáhta geaidnodoaimmahat) ja Vegtilsynet (Geaidnobearráigeahču) etáhtastivremis. Geaidnoláhka lea juhkosa ovdasvástádus. Viidáseappot leat riikageaidnofearggat, ja huksenšiehtadusat Nye Veier AS:in juhkosa ovddasvástádus.

Geaidnojuhkosis lea ovddasvástádus čadnojuvvon riikkageainnuid plánemii, huksemii ja divodeapmái, ja bajimus ovddasvástádus Statens Vegvesen (Stáhta geaidnodoaimmahat) ja Vegtilsynet (Geaidnobearráigeahču) etáhtastivremis. Geaidnoláhka lea juhkosa ovdasvástádus. Viidáseappot leat riikageaidnofearggat, ja huksenšiehtadusat Nye Veier AS:in juhkosa ovddasvástádus.