Administrativ ledelse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Departementsråden er øverste faste embetskvinne og departementets administrative leder.