Organisering og ledelse i SD

Administrativ ledelse

Departementsråden er øverste faste embetskvinne og departementets administrative leder.