Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

Tove Kristin Flølo

E-post: tove-kristin.flolo@sd.dep.no
Telefon: 22 24 82 00

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet