Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet blir ledet av samferdselsministeren. Statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den øvrige politiske ledelsen. Departementsråden er administrativ leder for departementet og den fremste rådgiveren til politisk ledelse i departementets saker.