Statens havarikommisjon

Et forvaltningsorgan med ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, veitrafikk, sjøfart og jernbane (herunder også sporveier og T-bane). Undersøkelsene har til formål å forbedre sikkerheten og forebygge ulykker innenfor transportsektoren. Kommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Regjeringen slo sammen Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) med Statens havarikommisjon for transport (SHT). Den nye havarikommisjonen har fått navnet Statens havarikommisjon og er et faglig uavhengig forvaltningsorgan organisert under Samferdselsdepartementet. Sammenslåingen trådte i kraft 1. juli 2020.

Tildelingsbrev og årsrapporter

Etatsinstruks

Nettside: https://www.havarikommisjonen.no/