Luftfartstilsynet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges.

Årsrapporter

Tildelingsbrev

Instruks for Luftfartstilsynet (pdf)

Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/