Luftfartstilsynet

Et forvaltningsorgan som skal være en pådriver for at luftfartsvirksomheten i Norge utøves på en sikker og effektiv måte. Gir forskrifter og setter standarder for luftfartsvirksomheten i Norge, og gir tillatelser og godkjenner de som vil drive virksomhet knyttet til luftfart. Fører tilsyn med at regelverk og fastsatte vilkår følges.


Tildelingsbrev/oppdragsbrev, årsrapporter og instrukser

Nettside: http://www.luftfartstilsynet.no/