Styrer, råd og utvalg under Samferdselsdepartementet

 • Styret i Vygruppen AS

  Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Avinor AS

  Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)

  Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) er et rådgivende organ for berørte myndigheter med det formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfart.

 • Styret i Bane NOR SF

  Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsdepartementet er foretaksmøte for foretaket.

 • Styret i Nye Veier AS

  Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Norske tog AS

  Norske tog AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Entur AS

  Entur AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.

 • Drosjeutvalget

  Regjeringen oppnevnte i mai 2022 et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv.

 • Utvalg som skal vurdere fremtidig kapasitet og behov ved Oslo lufthavn, Gardermoen

  Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2022 et uavhengige utvalget som blant annet skal vurdere behovet for å avsette areal for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, Gardermoen.

 • Postutvalget

  Regjeringen oppnevnte i januar 2023 et offentlig utvalg som skal komme med en anbefaling om hva som bør være norsk postpolitikk i årene som kommer.