Styrer, råd og utvalg under Samferdselsdepartementet

 • Styret i NSB AS

  NSB AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

 • Styret i Avinor AS

  Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

 • Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)

  Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL) er et rådgivende organ for berørte myndigheter med det formål å forebygge anslag rettet mot den sivile luftfart.

 • Styret i Bane NOR SF

  Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsministeren er foretaksmøte for foretaket.

 • Styret i Nye Veier AS

  Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap.

 • Styret i Norske tog AS

  Norske tog AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.

 • Styret i Mantena AS

  Mantena AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.

Til toppen