Styrer, råd og utvalg

Styret i Nye Veier AS

Nye Veier AS er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

Oversikt over representanter i styret for finner du her.