Styret i Bane NOR SF

Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsministeren er foretaksmøte for foretaket.

Oversikt over representanter i styret for Bane NOR SF finner du her

Til toppen