Styrer, råd og utvalg

Styret i Bane NOR SF

Bane NOR SF er et statsforetak. Statsforetak er per definisjon heleid av staten. Samferdselsdepartementet er foretaksmøte for foretaket.

Oversikt over representanter i styret for Bane NOR SF finner du her