Styret i Norske tog AS

Norske tog AS er et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

Oversikt over representanter i styret finner du her