Styret i Avinor AS

Avinor AS er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

Oversikt over representanter i styret for Avinor AS finner du her.