Styrer, råd og utvalg

Styret i Vygruppen AS

Vygruppen AS (tidligere NSB AS) er et aksjeselskap fullt ut eid av staten ved Samferdselsdepartementet. Samferdselsdepartementet er generalforsamling for selskapet.

Oversikt over representanter i styret for Vygruppen AS finner du her.