Årsregnskap for Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Samferdselsdepartementet

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Infrastrukturfondet

Samferdselsdepartementet er forvalter av Infrastrukturfondet, og har avlagt eget regnskap for dette i henhold til gjeldende bestemmelser.

Til toppen