Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med bymiljø- og byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Veiseksjonen (VS)

  Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus

 • Trafikksikkerhetsseksjonen (TS)

  Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Lasse Lager

 • Byseksjonen (BY)

  Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.

  Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Ingun Hagesveen