Byseksjonen (BY)

Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med bymiljø- og byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.

Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med bymiljø- og byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.