Trafikksikkerhetsseksjonen (TS)

Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport.

Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport.