Avdelingsdirektør Lasse Lager

Trafikksikkerhets- og beredskapsseksjonen

E-post: lasse.lager@sd.dep.no
Telefon: 22 24 82 65