Avdeling for luftfart, post og kjøp (LPK)

Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar sektoransvaret for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester. Avdelingen har videre ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med departementets EØS-strategi. Avdelingen har også ansvar for koordinering av departementets internasjonale arbeid.

Avdelingen har følgende seksjoner: