Seksjon for styring og kjøp (SSK)

Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester.

Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester.