Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker (RIS)

Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar sektoransvaret for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene.

Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar sektoransvaret for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene.