Regulaotoralaš ja riikkaidgaskasaš áššiid juogus

Regulatoralaš ja riikkaidgaskasaš áššiid sekšuvnnas lea suorgeovddasvástádus áibmojohtolagas ja poastadoaimmain, ja bajitdási ovddasvástádus lea láhka- ja láhkanjuolggadusbargu áibmojohtolat- ja poastasuorggi siskkobealde.

Regulatoralaš ja riikkaidgaskasaš áššiid sekšuvnnas lea suorgeovddasvástádus áibmojohtolagas ja poastadoaimmain, ja bajitdási ovddasvástádus lea láhka- ja láhkanjuolggadusbargu áibmojohtolat- ja poastasuorggi siskkobealde.