Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS)

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet består av Administrativ seksjon, Eierstyringsenheten, Samfunnssikkerhetsenheten og Seksjon for budsjett og styring.

Avdelingen har følgende seksjoner: