Seksjon for budsjett og styring (BUDS)

Samordning og styring av departementets budsjettarbeid og etatsstyring. Avleggelse av statsregnskapet. Ansvar for departementets interne budsjett og regnskap. Fellessaker på økonomiområdet, blant annet i tilknytning til økonomiregelverket. Regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonssaker.

Samordning og styring av departementets budsjettarbeid og etatsstyring. Avleggelse av statsregnskapet. Ansvar for departementets interne budsjett og regnskap. Fellessaker på økonomiområdet, blant annet i tilknytning til økonomiregelverket. Regelverket for offentlige anskaffelser. Riksrevisjonssaker.