Samfunnssikkerhetsenheten (SAM)

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvaret for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.

Samfunnssikkerhetsenheten har ansvaret for koordinering av Samferdselsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering på tvers av departementet og mot sektoren.