Avdelingsdirektør Espen Aamodt

Avdelingsdirektør Espen Aamodt

Samfunnssikkerhetsenheten

E-post: Espen.Aamodt@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 88