Avdelingsdirektør Espen Aamodt

E-post: Espen.Aamodt@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 88

Samfunnssikkerhetsenheten