Administrativ seksjon (AS)

Samordning og styring av departementets arbeid med interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling. Departementets personaladministrasjon, arbeidsmiljø, IKT-virksomhet og arkiv. Personalsaker for etatene, blant annet prinsipielle saker om lønns- og arbeidsforhold, fortolkning av lov- og regelverk og tiltak ved større bemanningsendringer.

Samordning og styring av departementets arbeid med interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling. Departementets  personaladministrasjon, arbeidsmiljø, IKT-virksomhet og arkiv. Personalsaker for etatene, blant annet prinsipielle saker om lønns- og arbeidsforhold, fortolkning av lov- og regelverk og tiltak ved større bemanningsendringer.