Administrativ seksjon (AS)

Administrativ seksjon har ansvar for departementets støttefunksjoner og arbeider med HR, dokumentasjon/arkiv, IT og generell saksbehandling. Seksjonen koordinerer interne prosesser knyttet til blant annet virksomhetsplanlegging og organisasjonsutvikling.

Administrativ seksjon har ansvar for departementets støttefunksjoner og arbeider med HR, dokumentasjon/arkiv, IT og generell saksbehandling. Seksjonen koordinerer interne prosesser knyttet til blant annet virksomhetsplanlegging og organisasjonsutvikling. Seksjonen har en viktig rolle for løpende drift og utvikling i hele departementet. Administrativ seksjon er en del av Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet.