Avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen

Administrativ seksjon

E-post: gyri-solnordal.jenssen@sd.dep.no
Telefon: 22 24 81 19