Ekspedišuvdnahoavda Tove Kristin Flølo

Ekspedišuvdnahoavda Tove Kristin Flølo

Tove Kristin Flølo

Stivren-, hálddahus- ja servodatsihkkarvuođaossodat

E-poasta: tove-kristin.flolo@sd.dep.no
Telefovdna: 22 24 82 00