Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen i det private leverandørmarkedet. Gjeldende avtale for kystruten er inngått med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019, med opsjon på ett års forlengelse.

Hurtigruteskip

Gjeldende kystruteavtale

I dag har Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i 34 havner på nordgående og 33 på sørgående rute mellom Bergen og Kirkenes.

Kai

Konkurranse om framtidig kystruteavtale

Med sikte på å opprettholde et godt kystrutetilbud etter utløpet av dagens avtale, har Samferdselsdepartementet startet forberedelsene til en konkurranse om kjøp av sjøtransporttjenester på kystruten fra 2020 eller 2021.

Aktuelt nå

Viktige aktiviteter i konkurransen om kystruten

På denne siden legges det ut nyttig informasjon om planlagte aktiviteter i forbindelse med konkurransen om framtidig kystruteavtale.