Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen i det private leverandørmarkedet. Gjeldende avtale for kystruten er inngått med Hurtigruten AS for perioden 2012-2019, med opsjon på ett års forlengelse.

Hurtigruteskip

Gjeldende kystruteavtale

I dag har Samferdselsdepartementet en avtale med Hurtigruten AS om helårlige, daglige og gjennomgående seilinger med anløp i 34 havner på nordgående og 33 på sørgående rute mellom Bergen og Kirkenes.

Kai

Kystruteavtale for perioden 2021-2030

Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Havila Holding AS og Hurtigruten AS om å betjene kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. Havila Holding AS vil betjene fire ruter, mens Hurtigruten AS vil betjene sju ruter.

Aktuelt nå

Signering med Havila

Havila signerte kystrutekontrakt

Kystruten Bergen-Kirkenes er et viktig transporttilbud for folk langs norskekysten. I dag undertegnet Havila Holding AS kontrakt om å betjene 4 av totalt 11 ruter fra 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

Havila og Hurtigruten får kontrakter på kystruten Bergen-Kirkenes

- Regjeringen er opptatt av å sikre et godt transporttilbud for folk i distriktene langs norskekysten. Nå fornyer vi kontraktene for kystruten. Vi vil fremover beholde dagens tilbud, med daglige avganger fra 34 havner hele året og med transport av både passasjerer og gods. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter, og vi innstiller nå to aktører som vinnere til å levere tjenestene fra og med 2021. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Miljøregnskapet blir betydelig bedre som følge av strengere krav i de nye kontraktene. CO2-utslippene fra tjenesten blir en fjerdedel lavere enn i dag. Prisen for staten blir i sum omtrent den samme som vi betaler i dag. Det er vi fornøyd med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Evaluering av tilbud om drift av kystruten starter 12. januar

- Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar kl. 12. Kystruten er en viktig transportåre for kystsamfunnene og vi har vært opptatt av å legge opp til en konkurranse som sikrer et kontinuerlig og godt transporttilbud. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget, hvilket vi håper er et uttrykk for reell interesse fra flere aktører. Det kan tyde på at det blir en spennende konkurranse. Vi går nå inn i en krevende fase med å evaluere tilbud og vil arbeide for å forhandle frem en god løsning for den videre driften av tjenesten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Til toppen