Kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har løyveansvaret for kystruten Bergen-Kirkenes og kjøper sjøtransporttjenester på strekningen i det private leverandørmarkedet.

Kai

Kystruteavtale for perioden 2021-2030

Samferdselsdepartementet har inngått avtale med Havila Kystruten AS og Hurtigruten Cruise AS om å betjene kystruten Bergen-Kirkenes fra 2021. Havila Kystruten AS vil betjene fire ruter, mens Hurtigruten Cruise AS vil betjene sju ruter.

Kart

Rutekart kystruten Bergen-Kirkenes

En oversikt over havnene som kystruteskipene har anløp i.

Aktuelt nå

Signering med Havila

Havila signerte kystrutekontrakt

Kystruten Bergen-Kirkenes er et viktig transporttilbud for folk langs norskekysten. I dag undertegnet Havila Holding AS kontrakt om å betjene 4 av totalt 11 ruter fra 2021.

Nett-tv

Se sendingen her

Havila og Hurtigruten får kontrakter på kystruten Bergen-Kirkenes

Samferdselsdepartementet har innstilt to aktører som vinnere til å levere tjenestene på kystruten Bergen-Kirkenes fra og med 1. januar 2021. Det ble utlyst tre delkontrakter med til sammen 11 ruter. To av disse er innstilt til Hurtigruten, den tredje til Havila. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Se opptak av pressekonferansen her.

Skipsfortøying

Evaluering av tilbud om drift av kystruten

Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten Bergen-Kirkenes løper ut fredag 12. januar 2018 kl. 12. Samferdselsdepartementet har underveis i tilbudsfasen fått mange spørsmål til konkurransegrunnlaget.