Historisk arkiv

Havila signerte kystrutekontrakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Kystruten Bergen-Kirkenes er et viktig transporttilbud for folk langs norskekysten. I dag undertegnet Havila Holding AS kontrakt om å betjene 4 av totalt 11 ruter fra 2021.

Signering av kystrutekontrakt
Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, Fredrik Birkheim Arnesen, og administrerende direktør i Havila Holding AS, Per Sævik.

På signeringen var Havila Holding AS representert ved administrerende direktør Per Sævik og Samferdselsdepartementet ved ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen.

Anbudskonkurransen om nye kontrakter har pågått siden høsten 2017. I mars offentliggjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at de tre utlyste pakkene med totalt 11 ruter ble tildelt to aktører. Hurtigruten AS skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip. Kontrakten starter 1. januar 2021 og varer i 10 år.

Med avtalene som nå skal inngås for kystruten Bergen-Kirkenes, er det sikret et fortsatt godt transporttilbud i distriktene langs kysten, helt frem til 2030. Kystruten vil bli seilt som i dag, med daglige avganger fra 34 havner gjennom hele året, og med god plass til gods om bord. Dermed blir den godt gjenkjennelig for alle som har den som en del av hverdagen i sine lokalsamfunn.

Samferdselsdepartementet legger opp til å undertegne kontraktene med Hurtigruten om å betjene 7 av 11 ruter i løpet av kort tid.