Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Universal utforming i samferdsel

Universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Et universelt utformet transportsystem er et viktig virkemiddel for at flest mulig skal kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter.

All ny transportinfrastruktur, som bussholdeplasser, jernbanestasjoner, kollektivknutepunkt og flyplasser, blir i dag bygget med universell utforming. Et eksempel innen veisektoren er at Statens vegvesen har planlagt at 370 holdeplasser og 40 kollektivknutepunkt blir universelt utformet i perioden 2018–2023.

Vi har gode erfaringer med satsing på universell utforming innen transport:

  • Vy sine Flirt-tog fikk Hederspris for god design i 2012, bl.a. for høy kvalitet på universell utforming.
  • Gjøvik skyss-stasjon fikk Norsk Blindeforbunds tilgjengelighetspris for 2015.

Transport er en del av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. Denne handlingsplanen er nå under evaluering. 

Til toppen