Høring - Endringer i verneutstyrforskriften og bruksforskriften

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn og forslag til endring i forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy. Forslagene innebærer å klargjøre at bruk av toalett er tillatt under kjøring på buss klasse II og III.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2023

Vår ref.: 22/2494

Høringsbrev (pdf)

Agder fylkeskommune
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arctic Express
AtB AS
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
Barents buss
Barne- og familiedepartementet
Blærekreftforeningen
Boreal Norge AS
Brakar AS
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Entur AS
Fagforbundet
Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens forening
Fellesforbundet
Finansdepartementet
Forbrukertilsynet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
HivNorge
Hovedorganisasjonen Virke
Innlandet fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kolumbus
Kommunal- og distriktsdepartementet
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landsforeningen mot ryggmargskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MA - Rusfri trafikk
Mage- tarmforbundet
Møre og Romsdal fylkeskommune
NHO Transport
Nofus
Nordland fylkeskommune
Norges Automobil-Forbund
Norges Blindeforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
NORILCO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet
Politidirektoratet
Prostatakreftforeningen
Rogaland fylkeskommune
Ruter AS
SINTEF Teknologi og Samfunn
Skadeforebyggende forum
Snelandia
SPAFO Norge
Tide Buss AS
Trafikkforsikringsforeningen
Trafikkforum AS
Transportøkonomisk institutt
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trygg Trafikk
Trøndelag fylkeskommune
Unibuss AS
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Vegforum for byer og tettsteder
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vygruppen AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet