Prop. 88 S (2022–2023)

Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder

Proposisjonen omhandler utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder. I bypakken legges det frem en portefølje av prosjekter og tiltak som skal styrke kollektivtransport, sykkel og gange, i tillegg til at finansieringen og utbyggingen av E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand videreføres. Målet for bypakken er at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange (nullvekstmålet).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget