Test og treningssenter Fiskebøl

Statsbygg har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, bistått i avklaringsfasen av prosjektet som skal sikre Kystverket et test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensning. Prosjektutløsende er behovet for å utvikle den statlige beredskapen mot akutt forurensning, spesielt i kaldt klima, islagt farvann og i strandsonen. Statsbygg har gjennomført avklaringsfasen og utarbeidet en «oppstart forprosjekt-rapport» (OFPrapport) som beslutningsgrunnlag før prosjektet utvikles og planlegges for videre prosjektløp.

Les rapporten (pdf-format)